Direct naar:

online

Kindcentrum De Marke

In het gebouw in het hart van Roden krijgen zowel OBS De Marke als de kinderopvang Kidscasa een plek.

Basisschool De Marke

KIDSCASA KINDEROPVANG

Meer informatie

Peuters

2 tot 4 jaar

De peuterspeelgroep is een ‘dichtbij-huis-voorziening’ waar peuters tussen 2 en 4 jaar onder deskundige begeleiding enkele dagdelen per week met leeftijdgenootjes kunnen spelen. De peuterspeelgroep biedt kinderen de mogelijkheid om zich spelenderwijs te ontwikkelen zonder dwang en schoolse elementen. De groepsgrootte is afhankelijk van de beschikbare ruimte op de locaties. Dit varieert tussen de 14 en 16 kinderen per groep. Alle speelgroepen voldoen aan de kwaliteitseisen die van overheidswege zijn gesteld. Deze eisen hebben o.a. betrekking op de groepsgrootte, kwalificatie van personeel, vier-ogenprincipe, veiligheid en hygiëne.

Basisschool

4 tot 12 jaar

De basisschool speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van uw kind. Uw kind brengt ongeveer 8 jaar lang gemiddeld zo’n 5 ½ uur per dag door op school. Dit is een belangrijk deel van een kinderleven. In deze periode vertrouwt u uw kind toe aan de door u gekozen basisschool. U weegt natuurlijk zorgvuldig af welke school dat zal zijn. U krijgt een idee van wat wij belangrijk vinden en u ontdekt wat wij onze leerlingen willen meegeven.

VSO/BSO

4 tot 12 jaar

De Buitenschoolse Opvang (BSO) biedt opvang aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar (of tot het moment dat zij de basisschool verlaten) buiten de schooltijden en in vakanties. Op de meeste locaties bieden wij, naast opvang na schooltijd en in vakanties, ook voorschoolse opvang (VSO) aan. Dat laatste wil zeggen dat uw kind er ook voor schooltijd bij ons terecht kan. Het belangrijkste uitgangspunt van buitenschoolse opvang is dat het om vrije tijd van de kinderen gaat. De kinderen kiezen zelf hoe ze die tijd willen invullen. De begeleiding biedt daarbij activiteiten aan die aansluiten bij de leeftijd en interesse van het kind. Het gezamenlijk na schooltijd iets drinken en/of eten, waarbij de kinderen hun verhalen kwijt kunnen, is een vanzelfsprekend onderdeel van de opvang.

De Marke

De Marke stemt het onderwijs door vakmanschap zo goed mogelijk op het kind af. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen elkaar leren respecteren en vaardigheden verkrijgen om samen te werken. De school biedt een uitnodigende en creatieve omgeving waar kinderen zich optimaal kunnen ontplooien. Deze veilige plek wordt gecreëerd door onderling vertrouwen. Samen met de ouders begeleiden de leerkrachten de kinderen in hun ontwikkeling naar zelfvertrouwen, zelfkennis en sociaal positief gedrag