Onze school

De Marke is een grote openbare basisschool in het dorp Roden dat valt onder het bestuur van OPONoordenveld. Het oorspronkelijke gebouw van De Marke stond aan de Molenweg 1. Het gebouw was in 1955 gebouwd en in de loop der jaren heeft het gebouw verschillende uitbreidingen en aanpassingen ondergaan. Het oude gebouw was functioneel en technisch niet meer in orde. De afgelopen jaren is er meerdere keren gesproken over grootschalige renovatie of vervangende nieuwbouw. Eind 2018 zijn forse mankementen ontdekt, het gebouw is hierdoor deels preventief gesloten.

Gemeente en schoolbestuur hebben binnen twee weken een tijdelijke school gerealiseerd naast sporthal De Hullen. De overige lokalen en functionele ruimten zijn in de voorjaarsvakantie op- en aangebouwd bij de tijdelijke huisvesting. De komende twee jaren mag de school gebruik maken van deze tijdelijke huisvesting. In de tussentijd wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen voor een nieuw gebouw op de oorspronkelijke plek aan de Molenweg 1.

Voor team, leerlingen en ouders een mooie kans om in gezamenlijkheid na te denken over de toekomstvisie op onderwijs en huisvesting. Deze kans wordt met beide handen aangegrepen. De tijdelijke school ligt in een rustige wijk, naast sportcentrum De Hullen. Voor-, naast en achter de school is een groot speelterrein. Er is een apart speelgedeelte voor de kleuters en voor de oudere leerlingen is er een  speelplaats, ingericht met speeltoestellen. Aan de overzijde is een voetbalveld. Hierdoor beschikken we over een uitdagende buitenleeromgeving.

Over De Marke

In het gebouw worden circa 230 leerlingen ondergebracht, verdeeld over 10 klaslokalen. Verder is er een speellokaal, een vergaderruimte en een centrale bibliotheek aanwezig. Daarnaast beschikken alle groepen over elektronische/digitale schoolborden en wordt er vanaf groep 3 op gezette tijden roulerend gewerkt met laptops in de klassen. Uiteraard vervangen de laptops niet de belangrijke instructie van de leerkrachten.

Ons onderwijs

De Marke  is een openbare basisschool. Onze school is toegankelijk voor alle kinderen ongeacht hun afkomst of levensovertuiging. De sfeer op school is veilig en vertrouwd en we doen er alles aan om dit te bewaken. Kinderen moeten met plezier naar school gaan en elk kind moet tot zijn recht komen.

Ook maken we de kinderen duidelijk dat er regels gelden in de maatschappij en dus ook in de school. Orde en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht voor elk kind is. Natuurlijk wordt een kind weleens aangesproken op storend gedrag, maar we steken veel meer energie in het belonen van goed gedrag.

Neem contact op