Schoolgids

De basisschoolperiode is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo’n 7600 uur toe aan de zorg van de juffen en meesters van de basisschool. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een basisschool kies je dan ook met zorg.

Scholen verschillen, bijvoorbeeld in werkwijzen, sfeer en resultaten. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid aan de basisscholen om een schoolgids te maken, die u kan helpen bij het bewust kiezen van een basisschool. Onze schoolgids bestaat uit twee delen. Een meer algemeen deel, waarin de algemene directie van het openbaar onderwijs Noordenveld u informatie geeft en een schoolspecifiek deel over de gang van zaken op obs De Marke. Deze gids is bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben én voor ouders van toekomstige leerlingen. Aan wie al kinderen op De Marke heeft, leggen wij in deze gids verantwoording af, over onze manier van werken en de behaalde resultaten. Aan de andere ouders leggen wij uit wat zij mogen verwachten als hun kind een leerling van onze school wordt. De schoolgids vindt u hier.

Vanzelfsprekend bent u altijd welkom op school voor meer informatie. Naast de schoolgids krijgen de ouders aan het begin van elk schooljaar een kalender mee met daarop de jaarplanning voor dat schooljaar. Op deze kalender vindt u ook informatie dat specifiek voor dat betreffende schooljaar geldt. Wij hopen dat u deze schoolgids met plezier zult lezen en dat hij u een goed beeld geeft van het basisonderwijs in onze gemeente in het algemeen en van het reilen en zeilen op De Marke. Als u na het lezen van deze schoolgids vragen, opmerkingen of suggesties heeft, dan horen we die graag van u.

Namens het team van obs De Marke,